ATVA - Akademie trenérů volnočasových aktivit

Organizujeme a pořádáme vzdělávací programy pro zájemce, kteří se chtějí, ať již profesionálně nebo jako dobrovolní trenéři či instruktoři, angažovat v tvorbě či realizaci programů spadajících do oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých včetně seniorů.

Akreditace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo instituci ATVA - vzdělávací centrum 2.2.2009 pod č. j. 202/2009-25 akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Metody

Výuka – teoretické přednášky a praktické lekce probíhají ve skupinách s omezeným počtem účastníků, což umožňuje potřebnou koncentraci a individuální práci lektora. Špičková technika (dataprojektor, DVD přehrávač, video, aparatura, výpočetní technika) a názorné učební pomůcky (schémata, grafy, fólie, fotografie, obrázky, videoukázky, apod.) zajišťují maximální efektivnost výuky.

Přednášející

Lektoři jsou zkušení, převážně vysokoškolsky vzdělaní odborníci, mající přístup k nejnovějším informacím v příslušné specializaci.

Certifikáty

Na základě akreditace MŠMT ČR obdrží absolventi rekvalifikačních kurzů příslušné Osvědčení o odborné způsobilosti, u odborných seminářů Diplom s celostátní působností.