O nás

 

ATVA vzdělávací centrum

Organizujeme a pořádáme rekvalifikační vzdělávací programy pro zájemce, kteří se chtějí, ať již profesionálně nebo jako dobrovolní trenéři či lektoři, angažovat v tvorbě či realizaci programů spadajících do oblasti pohybových aktivit dětí, mládeže, především v oblasti v oblasti tance. Dále se zaměřujeme na semináře s touto činností spojené, které jsou zaměřeny na oblast bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, poskytnutí první pomoci v návaznosti na potřebnou legislativu.

skoleni

Akreditace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo instituci ATVA - vzdělávací centrum 2.2.2009 pod č. j. 202/2009-25 akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Metody

Výuka na rekvalifikačních programech zahrnuje teoretické přednášky a praktické lekce, které probíhají ve skupinách s omezeným počtem účastníků, což umožňuje potřebnou koncentraci a individuální práci lektora. Lektory jsou odborníci na dané taneční techniky i oborníci na danou problematiku všeobecných předmětů.

Semináře vedou oborníci v dané oblasti, kteří vám předají potřebné informace a vědomosti, jež jsou při práci s dětmi a mládeží potřeba.

Na přednášky je zajištěna potřebná technika, která zajistí maximální efektivnost výuky (dataprojektor, DVD přehrávač, video, aparatura, výpočetní technika) a názorné učební pomůcky (schémata, grafy, fólie, fotografie, obrázky, videoukázky, apod.).

Přednášející

Lektoři jsou zkušení, převážně vysokoškolsky vzdělaní odborníci, mající přístup k nejnovějším informacím v příslušné specializaci.

 

prednaska tance

Certifikáty a Osvědčení

Na základě akreditace MŠMT ČR obdrží, úspěšní absolventi rekvalifikačních kurzů  Trenér tanečních sportů III. třídy a kurzu Trenér tanečních sportů II. třídy, Certifikát o odborné způsobilosti – TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ II. třídy

 Úspěšný absolvent základního kurzu Trenér tanečních sportů III. třídy,  jež je součástí rekvalifikačního kurzu Trenér sportovních tanců II. třídy, obdrží Osvědčení o odborné způsobilosti, vydané ATVA vzdělávací centrum – TENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ III. třídy

Absolvent odborného semináře obdrží Osvědčení o absolvování semináře vydané ATVA vzdělávací centrum.