top of page

 

TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ II. třídy, akreditovaný MŠMT

 

Tento kurz je navazujícím pokračováním základního kurzu Trenér tanečních sportů III. třídy,

který je určen pouze pro začínající lektory. Absolvováním kurzu Trenér tanečních sportů III. a II.

třídy získáte Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT Trenér tanečních

sportů, která úspěšného účastníka opravňuje k provozování taneční výuky, trénování v oblasti

tance a získání Živnostenského oprávnění.

 

Zde se zdokonalíte ve profesionálním vedení tanečních lekcí, tréninků zaměřených i na

zvyšování a růst taneční úrovně a soutěžní taneční formy.

 

Získáte zde informace o současnýchtrendech a vývoji v jednotlivých tanečních stylech.

 

Naši lektoři jsou skvělí profesionálové ve svém oboru, kteří předávají odborně a efektivně

potřebné znalosti a nabízí nejaktuálnější informace v každé probírané oblasti.

 

AKREDITACE k provádění kvalifikace pro tuto odbornou způsobilost: Trenér tanečních

sportů (lic. B).

 

Pověřuje jej vydávat pro výše uvedenou odbornou způsobilost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 

CENA KURZU 9 900 Kč

 ČLENOVÉ CZECH DANCE OORGANIZATION: 8 910 Kč

(své členské číslo v CDO uveďte do online přihlášky)

 

Ukončení přijetí přihlášek: 30. srpen 2024

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku neakceptujeme.

V případě, že nebude kurz zahájen, bude Vám platba vrácena v plné výši.

 

MÍSTO VÝUKY​, TERMÍNY A ČASY

Taneční a pohybové centrum, Seydlerova 2150/5, 158 00 Praha 5.

 

Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku s potřebným vybavením.

 

TERMÍNY jednotlivých konzultací:

 

31. 8. – 1. 9. 2024 – online – předběžný termín, upřesníme v březnu 2024

11. – 13. říjen 2024 – prezenčně – předběžný termín, upřesníme v březnu 2024

15. – 16. březen 2025 – prezenčně - předběžný termín, upřesníme v červnu 2024

13. – 15. červen 2025 – prezenčně - předběžný termín, upřesníme v červnu 2024

 

ČASY VÝUKY cca

 

pátek 09:00–16:00 hodin / sobota 09:00–18:30 hodin / neděle 09:00–16:30 hodin

 

 

 PODMÍNKY PŘIJETÍ

 

 

    Věk 18 a více let

    Vzdělávací požadavky dle zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, o předškolním,

       základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ve znění pozdějších předpisů.

       Konkrétně:

    Střední vzdělání s délkou studia 1-2 roky

    Střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 2-3 roky

    Střední vzdělání s maturitní zkouškou s čtyřletou délkou studia

    Taneční vzdělání – absolvent základního kurzu Trenér sportovních tanců III. třídy, které

       nesmí být starší více než 4 roky – naskenované poslat na info@atva.cz

    Doporučuje se dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost

    Zaplacený účastnický poplatek

      Nový zájemce o kurz nebo držitel osvědčení Trenér tanečních sportů III. staršího více jak 4 roky,musí absolvovat nejdříve           základní kurz.

 

 

UČEBNÍ PLÁN a POTŘEBY

 

Ke zvýšení efektivity studia je využívána forma prezenční výuky v kombinaci s výukou

distanční. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta.

Účastník kurzu také získá příslušné materiály k výuce.

 

Výuka je rozdělena:

 

   Obecná část - zásady tělesného zatěžování, psychologie, diagnostika aktuálního stavu

   tanečníka, stravovací režim, pedagogika a didaktika, teorie a didaktika tanečního tréninku,

   koučování, podnikatelské minimum, historie...

 

  Speciální část - je zaměřena především na přípravu a zvyšování taneční úrovně a výkonu;

   krátkodobá i dlouhodobá příprava tanečníka na výkon a základy přípravy choreografie.

   Dále obsahuje techniky street dance, art dance (contemporary, modern a jazz dance, tap dance), disco

   dance, couple dance. Současnost a vývoj tanečních stylů. Taneční soutěže a disciplíny.

   V případě prezenční výuky budete potřebovat: psací potřeby, sportovní oblečení (na

   výměnu v případě zpocení) taneční obuv, případně lehké občerstvení a pití. Část výuky bude

   vedena distanční formou a budete potřebovat notebook nebo Pc s připojením k internetu.

   Uchazeč obdrží potřebná skripta v elektronické podobě.

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 

Vypracování závěrečné absolventské práce s ústní obhajobou.

CERTIFIKÁT O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

 

Úspěšný absolvent obdrží příslušný "certifikát“ s názvem kvalifikace

"Trenér tanečních sportů"

se všemi náležitostmi vydané ATVA vzdělávací centrum na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Toto osvědčení opravňuje absolventa ke získání příslušného Živnostenského oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti.

 

Jedná se o živnost vázanou v oblasti sportu s názvem:

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tance.

 

 

ABSENCE

 

Upozorňujeme na zmeškané hodiny. Akceptujeme celkem pouze 2 omluvené dny výuky.

Při překročení limitu je účastník z kurzu vyloučen.

Účastníky nelze přesouvat z„rozjetého“ kurzu do jiného kurzu.

 

V případě zdravotních či jiných závažných důvodů řeší situaci student s vedoucím lektorem.

Přečti si v ceníku storno poplatky a další info.

 

 

 

UBYTOVÁNÍ

 

Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování. Bližší informace zašleme přihlášeným

účastníkům kurzu. Zájem o ubytování je nutné uvést v online přihlášce do poznámky.

bottom of page