top of page

AKREDITOVANÝ KURZ  TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ II.TŘÍDY

V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praktickém vedení tanečních lekcí zaměřených na soutěžní taneční formy. Naučíte se pracovat se svými svěřenci na růstu výkonnosti, využití hudební předlohy, stavbě choreografie, včetně psychologické přípravy tanečníka. Získáte informace o současných trendech v jednotlivých tanečních stylech.

CHARAKTERISTIKA

Hlavním cílem je zachytit veškerou problematiku tanečního tréninku jednotlivých věkových a výkonnostních kategorií tanečníků v soutěžních formách.

AKREDITACE k provádění kvalifikace pro tuto odbornou způsobilost: Trenér tanečních sportů II. třídy (lic. B)
pověřuje jej vydávat pro výše uvedenou odbornou způsobilost 
Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 

                                                                     Cena: 13.100 Kč

MÍSTO VÝUKY

Taneční  a pohybové centrum , Seydlerova 2150/5, 158 00
Praha 5.

Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku.

 

TERMÍNY jednotlivých víkendových seminářů jsou:
 

2. a 3. září 2023 – online 

13. – 15. říjen 2023 – prezenčně 

16. – 17. březen 2024 - prezenčně 

14.- 16. červen 2024  

 

CENA KURZU: 13.100 Kč

členové Czech dance organization 11.790 Kč

Ukončení přijetí přihlášek: 21. srpna 2023

UBYTOVÁNÍ

 

Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové školy v Praze 10 - Malešice.

Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu. Zájemci, uveďte do online přihlášky do poznámky.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat.V případě, že nebude kurz zahájen, bude Vám platba vrácena v plné výši.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 

  • Všichni zájemci nad 18 let

  • Ti, co mají za sebou minimálně 3 roky taneční praxe ve vybraném tanečním stylu

  • mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č.561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  • Taneční vzdělání - absolvent kurzu ATVA tj. Lektor tanečních technik;  absolvent kurzu ČASPV (ČMTO) Trenér III. třídy; absolvent minimálně střední nebo vysoké školy se zaměřením na tanec, Trenér tanečního sportu III. třídy 

  • Samozřejmě dobrý zdravotní stav

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Písemná zkouška – vypracování seminární písemné práce.

Úspěšný absolvent obdrží příslušný "Certifikát o odborné způsobilosti" s názvem kvalifikace "Trenér tanečních sportů II. třídy" se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To absolventa opravňuje k získání příslušného Živnostenské oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti.

 

UČEBNÍ PLÁN

Ke zvýšení efektivity studia je využívána forma prezenční
výuky v kombinaci s výukou distanční.. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta. Účastník kurzu také získá příslušné materiály k výuce.

 

Výuka je rozdělena do dvou částí:
Obecná část - zásady tělesného zatěžování,psychologie, diagnostika aktuálního stavu tanečníka, stravovací režim, pedagogika a didaktika, teorie a didaktika tanečního tréninku, koučování, podnikatelské minimum.
Speciální část - je zaměřena především na přípravu a zvyšování soutěžního výkonu tanečníků; krátkodobá i dlouhodobá příprava tanečníka na výkon a příprava choreografie. Dále obsahuje techniky street dance, art dance, disco dance, couple dance. Současnost a vývoj tanečních stylů. Taneční soutěže a disciplíny.

 

V případě prezenční výuky budete potřebovat: psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) taneční obuv, případně lehké občerstvení a pití. Část výuky bude vedena distanční formou a budete potřebovat notebook nebo Pc s připojením.

 

Uchazeč obdrží potřebná skripta v elektronické podobě.

Při nástupu do kurzu je možné si zakoupit skripta v tištěné podobě za 400 Kč.

bottom of page