top of page

AKREDITOVANÝ KURZ  TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ II.TŘÍDY

V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praktickém vedení tanečních lekcí zaměřených na soutěžní taneční formy. Naučíte se pracovat se svými svěřenci na růstu výkonnosti, využití hudební předlohy, stavbě choreografie, včetně psychologické přípravy tanečníka. Získáte informace o současných trendech v jednotlivých tanečních stylech.

CHARAKTERISTIKA

Hlavním cílem je zachytit veškerou problematiku tanečního tréninku jednotlivých věkových a výkonnostních kategorií tanečníků v soutěžních formách.

AKREDITACE k provádění kvalifikace pro tuto odbornou způsobilost: Trenér tanečních sportů II. třídy (lic. B)
pověřuje jej vydávat pro výše uvedenou odbornou způsobilost 
Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
 

                                                                     Cena: 11.900 Kč

TERMÍNY a místo výuky

Taneční  a pohybové centrum , Seydlerova 2150/5, 158 00
Praha 5.

Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku.

 

Termíny jednotlivých víkendových seminářů jsou:
 

18. 3. – 19. 3. 2023 (1. část - distančně)
2. 6. – 4. 6. 2023 (2. část - prezenčně Praha)
17. 6. – 18. 6. 2023 (3. část - prezenčně Praha)

1. 9. – 3. 9. 2023 (4. část a zkouška obhajoba - prezenčně Praha)

 

CENA KURZU: 11.900 Kč

členové Czech dance organization 10.700 Kč

Ukončení přijetí přihlášek: 10. březen 2023

UBYTOVÁNÍ

 

Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové školy v Praze 10 - Malešice.

Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu. Zájemci, uveďte do online přihlášky do poznámky.

V současné době – COVID-19 – ubytování nemůžeme zajišťovat a nabízet.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat.V případě, že nebude kurz zahájen, bude Vám platba vrácena v plné výši.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 

  • Všichni zájemci nad 18 let

  • Ti, co mají za sebou minimálně 3 roky taneční praxe ve vybraném tanečním stylu

  • mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č.561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  • Taneční vzdělání - absolvent kurzu ATVA tj. Lektor tanečních technik;  absolvent kurzu ČASPV (ČMTO) Trenér III. třídy; absolvent minimálně střední nebo vysoké školy se zaměřením na tanec, Trenér tanečního sportu III. třídy 

  • Samozřejmě dobrý zdravotní stav

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Písemná zkouška – vypracování seminární písemné práce.

Úspěšný absolvent obdrží příslušný "Certifikát o odborné způsobilosti" s názvem kvalifikace "Trenér tanečních sportů II. třídy" se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To absolventa opravňuje k získání příslušného Živnostenské oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti.

 

UČEBNÍ PLÁN

Ke zvýšení efektivity studia je využívána forma prezenční
výuky v kombinaci s výukou distanční.. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta. Účastník kurzu také získá příslušné materiály k výuce.

 

Výuka je rozdělena do dvou částí:
Obecná část - zásady tělesného zatěžování,psychologie, diagnostika aktuálního stavu tanečníka, stravovací režim, pedagogika a didaktika, teorie a didaktika tanečního tréninku, koučování, podnikatelské minimum.
Speciální část - je zaměřena především na přípravu a zvyšování soutěžního výkonu tanečníků; krátkodobá i dlouhodobá příprava tanečníka na výkon a příprava choreografie. Dále obsahuje techniky street dance, art dance, disco dance, couple dance. Současnost a vývoj tanečních stylů. Taneční soutěže a disciplíny.

 

V případě prezenční výuky budete potřebovat: psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) taneční obuv, případně lehké občerstvení a pití. Část výuky bude vedena distanční formou a budete potřebovat notebook nebo Pc s připojením.

 

Uchazeč obdrží potřebná skripta v elektronické podobě.

Při nástupu do kurzu je možné si zakoupit skripta v tištěné podobě za 400 Kč.

bottom of page