top of page

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Seminář je zaměřený na legislativu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost tanečníků, pracovně právní vztahy, týkající se především nás trenérů, lektorů, vedoucích tanečních škol. Je zaměřen právě na oblast vedení tanečních lekcí, tréninků, pořádání různých akcí, práce s dětmi a mládeží a vztahy s tím související.

Jste provozovatel tanečního klubu, školy a máte lektory? 

Jste lektor na DPP nebo OSVČ a co z toho plyne v pracovně právním vztahu?

Víte, jaké povinnosti vás čekají v oblasti bezpečnosti práce? 

Školíte, vedete správnou evidenci?

Používáte vlastní elektroniku nebo přístroje pronajímatele?

Víte, na co si dát pozor v oblasti požární ochrany?

Podle jakých pravidel zodpovídáte za své svěřence?

Jak je to, pokud vám pomáhají lektoři mladší 18 let?

1200 KČ

TERMÍNY A MÍSTO VÝUKY

 

Taneční a pohybové centrum, Seydlerova 2150/5, 158 00 Praha 5. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku.

Termíny jednodenního semináře:

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ SEMINÁŘE

9:30 – 10:00 HODIN PREZECE

10:00 – 17:00 PŘEDNÁŠKY

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení o absolvování semináře se všemi náležitostmi vydané L+M Conzulting, sa.r.o.,  firmou zajišťující odborné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

S sebou budete potřebovat: psací potřeby, sportovní oblečení a obuv na praktické lekce, případně lehké občerstvení a pití.

 

Uchazeč obdrží potřebná skripta v elektronické podobě. Při nástupu do kurzu je možné si zakoupit skripta v tištěné podobě za 100 Kč.  


Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové školy v Praze 10 - Malešice. Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu. Zájemci, uveďte do online přihlášky do poznámky.

 

 

Těší se na vás náš lektorský tým 😊

PODMÍNKY

 

 • Všichni zájemci nad 18 let

 

1. Legislativa – mám školu, vše co to obnáší

 • Pracovně právní vztahy (DPP, OSVČ, kamarádské vztahy)

 • Zdravotní způsobilost (zdravotní potvrzení)

 • Odborná způsobilost, školení

2. Požární ochrana – vlastní prostory, pronájem

 • Zajištění požární ochrany prostor

 • Revize a kontroly

 • Povinné dokumenty

 • Školení, evakuace

 

3. Bezpečnost svěřenců – prevence, odpovědnost, povinnosti

 •  Preventivní opatření

 •  Lékárničky 1.pomoci

 •  Úrazy, jejich řešení evidence

 •  Odpovědnost, odškodnění

 

4. Pořádání akcí, soutěží, táborů

 • Zodpovědnost a povinnosti pořadatele při pořádání akce, vedoucích

 • Zajištění 1.pomoci, úrazy

 • Přeprava svěřenců (autobus, soukromé vozy)

bottom of page