TRENÉR SPORTOVNÍCH TANCŮ III.TŘÍDY

TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ III. TŘÍDY je základní vzdělávací kurz, který je součástí akreditovaného kurzu Trenér tanečních sportů II. třídy. V tomto kurzu se dozvíte vše potřebné k lektorské výuce na tanečních „volnočasových“ kurzech. Získáte teoretické a praktické znalosti správné výuky v oblasti současných tanečních technik. Předpokládá se taneční dovednost minimálně ve vybraném stylu. Můžete si vybrat ze čtyř specializací základního stupně.  Po absolvování tohoto kurzu můžete pokračovat v kurzu Trenér tanečních sportů II. třídy, který je zaměřen na systematickou práci s tanečníky zaměřenou na zvyšování taneční úrovně. Úspěšné ukončení opravňuje absolventa ke získání Živnostenského listu oprávnění, které spadá jako živnost vázaná do oblasti „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“. Podívej se na podmínky účastníka kurzu II. třídy!

 

Street dance (hip hop)

Disco dance

Art dance (jazz, contemporary/modern dance)

Couple dance (Speciální párové tance SPT- latino)

 

CENA: 8.400 Kč

TERMÍNY a místo výuky

Taneční a pohybové centrum, Seydlerova 2150/5, 158 00
Praha 5. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i
praktickou výuku. Termíny jednotlivých víkendových seminářů jsou: 

29. 5. – 30. 5. 2021 (1. část)
25. 6. – 27. 6. 2021 (2. část)

2.10.-3.10.2021(3. část a zkouška)

 

 

CENA KURZU: 8.400 Kč

Ukončení přijetí přihlášek: 17. květen 2021

UBYTOVÁNÍ

Mimopražští zájemci si mohou
objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové
školy v Praze 10 - Malešice. Bližší informace zašleme
přihlášeným účastníkům kurzu. Zájemci, uveďte svůj
požadavek do online přihlášky do poznámky. V současné
době – COVID-19 – ubytování nemůžeme zajišťovat a
nabízet.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 

  • Všichni zájemci nad 16 let

  • Ti, co mají za sebou minimálně 3 roky praxe ve vybraném tanečním stylu

  • Samozřejmě dobrý zdravotní stav

  • Zájemci, kteří budu pokračovat v kurzu Trenér II. třídy, který je ukončen profesní zkouškou, musí splnit podmínku 18 let a zakončeného středoškolského vzdělání

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 

Písemná i praktická zkouška.

Úspěšný absolvent kurzu obdrží Osvědčení s názvem kvalifikace a se všemi náležitostmi vydané společností ATVA vzdělávací centrum.

Toto Osvědčení neopravňuje držitele ke získání Živnostenského oprávnění. 

V rámci výuky není povolena absence. V případě zdravotních či jiných závažných důvodů řeší situaci student s vedoucím lektorem. 

UČEBNÍ PLÁN

Ke zvýšení efektivity studia je využívána forma prezenční výuky v kombinaci s výukou distanční. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta.
Obecná část: anatomie a fyziologie, kineziologie, výživa a životospráva, pedagogika a didaktika, první pomoc, metodika, věkové zvláštnosti atd.
Speciální část: metodiku výuky a vedení lekce podle věku a schopností svěřenců.

Praktické lekce:
Praktická výuka vám umožní získání informací a zkušeností ke správnému vedení dané lekce s použitím správné metodiky výuky a dodržení všech zásad vedení lekce, včetně bezpečnostních. Výuka zahrnuje lekce street dance, art dance, couple dance a disco dance.  

 

S sebou budete potřebovat: psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

 

Uchazeč obdrží potřebná skripta v elektronické podobě. Při
nástupu do kurzu je možné si zakoupit skripta v tištěné
podobě za 500 Kč.

 

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat. V případě, že nebude kurz zahájen, bude Vám platba vrácena v plné výši.