top of page

TRENÉR SPORTOVNÍCH TANCŮ III.TŘÍDY

TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ III. TŘÍDY je základní vzdělávací kurz, který je součástí REKVALIFIKAČNÍHO kurzu Trenér tanečních sportů II. třídy, akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Základ rekvalifikačního kurzu Trenér tanečních sportů III. třídy je zaměřen především na lektorskou výuku pro začínající lektory, kteří vedou výuku v tanečních kurzech, kroužcích a podobně. Získáte teoretické i praktické znalosti správné výuky v oblasti současných tanečních technik.

Můžete si vybrat z pěti specializací základního stupně.  U zájemců se předpokládá taneční dovednost minimálně ve vybraném stylu.

Pro zájemce, kteří trénují výkonnostní tanečníky, účastní se tedy také soutěží, jsou členy tanečního sportovního svazu, potřebují ucelený rekvalifikační kurz, což je absolvování i navazujícího kurzu Trenér tanečních sportů II. třídy.

Kurz Trenér tanečních sportů II. třídy je zaměřen na systematickou práci s tanečníky zaměřenou na zvyšování taneční úrovně a další potřebné znalosti a dovednosti ke správnému vedení svých svěřenců.

Úspěšné ukončení opravňuje absolventa ke získání Živnostenského listu, oprávnění, které spadá jako živnost vázaná do oblasti „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“. Podívej se na podmínky účastníka kurzu II. třídy!

 

Street dance (hip hop)

Disco dance

Art dance (jazz, contemporary/modern dance)

Couple dance (Speciální párové tance SPT- latino)

Tap dance

MÍSTO VÝUKY

Taneční a pohybové centrum, Seydlerova 2150/5, 158 00,
Praha 5. Zde je k dispozici sál/učebna pro teoretickou i
praktickou výuku.

 

Vyber si z nabízených termínů jednu možnost. V přihlášce do poznámky doplň, zda se hlásíš na termíny 1 nebo na termíny 2. Nabídka se nedá kombinovat! Musíš si vybrat jednu nebo druhou možnost.

TERMÍN

13. - 14. leden 2024 - online 

1. - 3. březen 2024 - prezenčně

29. - 30. červen 2024 - prezenčně

 

  CENA KURZU: 9.300 Kč

Kurz otevíráme ve spolupráci s Czech dance organization.

 

CENA PRO ČLENY CDO: 8.370 Kč

(členství v CDO uveďte do přihlášky)

Ukončení přijetí přihlášek: 28. prosinec 2023

UBYTOVÁNÍ

Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové
školy v Praze 10 - Malešice. Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu.

Zájemci, uveďte svůj požadavek do online přihlášky . poznámky.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat.
V případě, že nebude kurz zahájen, bude Vám platba vrácena v plné výši.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 

  • Všichni zájemci nad 16 let

  • Ti, co mají za sebou minimálně 3 roky praxe ve vybraném tanečním stylu

  • Samozřejmě dobrý zdravotní stav

  • Vysvědčení minimálně z ukončeného základního vzdělání

  • Zájemci, kteří budu pokračovat v kurzu Trenér II. třídy, který je ukončen profesní zkouškou, musí splnit podmínku 18 let a zakončeného středního vzdělání

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 

Písemná i praktická zkouška.

Úspěšný absolvent kurzu obdrží Osvědčení s názvem kvalifikace a se všemi náležitostmi vydané společností ATVA vzdělávací centrum.

Toto Osvědčení neopravňuje držitele ke získání Živnostenského oprávnění. 

V RÁMCI VÝUKY JE POVOLENA CELKOVÁ ABSENCE 1 VÝUKOVÝ DEN. V případě zdravotních či jiných závažných důvodů řeší situaci student s vedoucím lektorem. 

 

UČEBNÍ PLÁN

Ke zvýšení efektivity studia je využívána forma prezenční výuky v kombinaci s výukou distanční. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta.
Obecná část: ANATOMIE, FYZIOLOGIE, KINEZIOLOGIE, ŽIVOTOSPRÁVA, PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA,PRVNÍ POMOC, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI, PROBLEMATIKA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ, KONCEPCE TANEČNÍHO TRÉNINKU, BOZP, STREČINK
Speciální část: METODIKA VÝUKY A VEDENÍ LEKCE PODLE VĚKU A SCHOPNOSTÍ SVĚŘENCŮ.

Praktické lekce:
Praktická výuka vám umožní získání informací a zkušeností ke správnému vedení dané lekce s použitím správné metodiky výuky a dodržení všech zásad vedení lekce, včetně bezpečnostních. Výuka zahrnuje lekce STREET DANCE, ART DANCE, TAP DANCE, COUPLE DANCE A DISCO DANCE.  

 

V případě prezenční výuky budete potřebovat: psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a taneční obuv, případně lehké občerstvení a pití.

Část výuky bude vedena distanční formou a budete potřebovat notebook nebo Pc s připojením.

Uchazeč obdrží potřebná skripta v elektronické podobě.

Při nástupu do kurzu je možné si zakoupit skripta v tištěné podobě za 500 Kč.

bottom of page