top of page


TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ III.TŘÍDY

 

Základní vzdělávací kurz pro začínající lektory tance, který je součástí

REKVALIFIKAČNÍHO kurzu Trenér tanečních sportů, akreditovaného Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy ČR.

Náplní této části kurzu je zaměření na lektorskou výuku pro začínající lektory, kteří vedou

lekce v tanečních kurzech, kroužcích jako volnočasovou aktivitu.

Zde získáte teoretické i praktické znalosti vedení správné výuky v oblasti současných

tanečních technik a ostatní znalosti a dovednosti potřebné k funkci vyučujícího lektora.

Můžete si vybrat z pěti specializací.  U zájemců se předpokládá taneční dovednost

minimálně ve vybraném stylu, ve kterém se skládá praktická zkouška.

Přednášející lektoři jsou profesionálové ve svém oboru, kteří vám předají znalosti a

dovednosti z oborů, které ke své funkci lektora potřebujete.

K výuce budete mít i potřebná skripta, která vám usnadní přípravu k závěrečné zkoušce.

Navazujícím kurzem je Trenér tanečních sportů II. třídy, zaměřený na profesi trenéra

tanečního sportu. Úspěšné absolvování vás opravňuje pracovat jako taneční trenér a také ke

získání Živnostenského oprávnění. Navázat na pokračovací kurz Trenér tanečních sportů II. třídy

je potřeba navázat do 4 let po absolvování tohoto základního kurzu.

 

STREET DANCE (Hip hop) /ART DANCE (jazz, contemporary, modern dance)

DISCO DANCE /COUPLE DANCE (Speciální párové tance SPT, Latino) /TAP DANCE

 


 

 

 

CENA KURZU 9 900 Kč

 ČLENOVÉ CZECH DANCE OORGANIZATION: 8 910 Kč

(své členské číslo v CDO uveďte do online přihlášky)

 

Ukončení přijetí přihlášek: 30. srpen 2024

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku neakceptujeme.

V případě, že nebude kurz zahájen, bude Vám platba vrácena v plné výši.

 

 

 

MÍSTO VÝUKY, TERMÍNY A ČASY

 

​Taneční a pohybové centrum, Seydlerova 2150/5, 158 00, Praha 5.

Zde je k dispozici sál/učebna pro teoretickou i praktickou výuku s potřebným vybavením.

 

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KONZULTACÍ

 

21. - 22. září 2024

18. - 20. říjen 2024

11. - 12. leden 2025

 

ČASY VÝUKY cca

 

Pátek 09:00–16:00 hodin / Sobota 09:00–18:30 hodin / Neděle 09:00–16:30 hodin

 

​  

 

UČEBNÍ PLÁN a POTŘEBY

 

Ke zvýšení efektivity studia je využívána forma prezenční výuky v kombinaci s výukou distanční.

 

Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta.

 

                          Obecná část: ANATOMIE, FYZIOLOGIE, KINEZIOLOGIE, ŽIVOTOSPRÁVA, PEDAGOGIKA,

                                              DIDAKTIKA,PRVNÍ POMOC, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI, PROBLEMATIKA PŘEDŠKOLNÍCH

                                              DĚTÍ, KONCEPCE TANEČNÍHO TRÉNINKU, BOZP, STREČINK, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA…

 

                          Speciální část: METODIKA VÝUKY A VEDENÍ LEKCE PODLE VĚKU A SCHOPNOSTÍ SVĚŘENCŮ.

 

 

                      Praktické lekce: Praktická výuka vám umožní získání informací a zkušeností ke správnému

                                               vedení dané lekce s použitím správné metodiky výuky a dodržení všech zásad vedení lekce,

                                               včetně bezpečnostních. Výuka zahrnuje lekce STREET DANCE, ART DANCE, TAP DANCE,COUPLE                                                  DANCE A DISCO DANCE.

 

 

 

V případě prezenční výuky budete potřebovat: psací potřeby, sportovní oblečení (na

výměnu v případě zpocení) a taneční obuv, případně lehké občerstvení a pití.

Část výuky bude vedena distanční formou a budete potřebovat notebook nebo PC s připojením.

 

 

Uchazeč obdrží potřebná skripta v elektronické podobě.

 

 

 

​PODMÍNKY PŘIJETÍ

 

       Věk 16 a více let

       Taneční praxe - ti, co mají za sebou minimálně 3 roky praxe ve vybraném tanečním stylu

       Vysvědčení minimálně z ukončeného základního vzdělání

       Doporučuje se dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost

       Zaplacený účastnický poplatek

      Absolvent může pokračovat v navazujícím kurzu Trenér tanečních sportů II. třídy a

      ukončit celý rekvalifikační kurz TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ minimálně do 4 let od zisku

      osvědčení Trenér tanečních sportů III. třídy.

        Držitel osvědčení Trenér tanečních sportů III. staršího více jak 4 roky, nemůže navázat na

      kurz Trenér tanečních sportů II. třídy, musí absolvovat opět nejdříve základní kurz Trenér

      tanečních sportů III. třídy.

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Skládá se z písemné a praktické zkoušky.

 

Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení s názvem kvalifikace a se všemi náležitostmi vydané

 

společností ATVA vzdělávací centrum z. s.

 

Trenér tanečních sportů III. třídy s názvem zaměření uvedené v přihlášce a ukončené

 

praktickou zkouškou

 

Toto Osvědčení neopravňuje držitele ke získání Živnostenského oprávnění.

 

 

 

 

ABSENCE

 

Upozorňujeme na zmeškané hodiny. Akceptujeme celkem pouze 1 omluvený den výuky. Při

překročení limitu je účastník z kurzu vyloučen. Účastníky nelze přesouvat z „rozjetého“ kurzu do

jiného (dalšího) kurzu. V případě zdravotních či jiných závažných důvodů řeší situaci student s

vedoucím lektorem. Přečti si v ceníku storno poplatky a další info.

 

 

UBYTOVÁNÍ

 

Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování. Bližší informace zašleme přihlášeným

účastníkům kurzu. Zájem o ubytování je nutné

bottom of page