top of page

CENÍK

Trenér III. třídy-základní kurz  ...................................................................  9.250 Kč

Trenér II. třídy-pokračující (akreditace MŠMT) ................................  13.100 Kč

Jednodenní workshopy/semináře  ........................................................... 1.600 Kč

Dvoudenní workshopy/semináře .............................................................. 2.900 Kč

Ostatní podle nastavení

 

 

 

CENY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK A DALŠÍ

Písemný test ........................................................................................................  600 Kč

Praktická zkouška  ............................................................................................ 1.500 Kč

Praktická zkouška - další specializace ....................................................  500 kč

Ztráta diplomu a vystavení kopie ..............................................................  500 Kč

STORNO POPLATKY

neotevření kurzu ……………………………………………………….……vrací se plná částka

nedokončení kurzu z osobních důvodů…………………….. částka se nevrací

Při nedokončení kurzu z vážných zdravotních důvodů se vrací poměrná částka k počtu absolvovaných hodin.

 

Naše rekvalifikace můžete hradit i na splátky bez navýšení. Vycházíme vám vstříc.

V případě zájmu o splátky nás kontaktujte na email info@atva.cz.

Kurz Trenér II. třídy sportovních tanců – akreditace MŠMT

V případě zájmu o celou rekvalifikaci (základní kurz Trenér sportovních tanců III. a II. třídy, lze hradit z fondů Úřadu práce. Rekvalifikační kurz MŠMT, který nabízíme, je možné proplácet po dohodě s ÚŘADEM PRÁCE. Nejdříve se informujte na úřadu, pod který spadáte, zda-li Vám tuto možnost umožní. Není to centrální pokyn, ale jedná se o možnost, a tak každý úřad, dle svých finančních možností, má právo kurz uhradit nebo neuhradit.

Pokud úřad souhlasí, v tomto případě si klient uhradí nejprve kurz sám, a po úspěšném absolvování vzdělávacího programu a smlouvě mezi naším vzdělávacím zařízením a Úřadem práce, dojde k úhradě programu Úřadem práce na náš účet. ATVA vzdělávací centrum ji vrátí následně úspěšnému absolventovi vzdělávacího programu.

bottom of page