TANEČNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ

Tento jednodenní vzdělávací seminář je určen vám všem, kteří se svojí výukou specializujete především na předškolním nebo mladším školním dětem. Na semináři se dozvíte vše potřebné, jak s dětmi cvičit přiměřeně věku, jaká jsou omezení u předškolních dětí, jak rozvíjet jejich pohybové schopnosti. Naučíte se, jak připravit a vést cvičební lekce. Odnesete si i pár pohybových her, které budete moci do svých lekcí zařadit. Získáte tak plno potřebných informací, které se vám v praxi určitě budou hodit.

 

                                                                 Cena: 1200 Kč

TERMÍNY a místo výuky

Taneční a pohybové centrum, Seydlerova 2150/5, 158 00 Praha 5. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku.

Termíny jednodenního semináře:

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ SEMINÁŘE

08:30 – 09:00 PREZENCE

09:00–10:30  všeobecná teorie dětí předškolního věku - teorie

10:45–11:45  taneční pohybová výchova - metodika - teorie

11:50–12:30 praktická lekce - (práce s prostorem, komunikace, pomůcky, hudební předloha)

13:30–14:30 koncepce taneční lekce - didaktika – teorie

14:45–15:30 taneční lekce - praktická výuka

15:40–16:15 pohybové hry (kdy je dobré danou hru zařadit… - praktická výuka)

16:30 předávání Osvědčení

PODMÍNKY

 

  • Všichni zájemci nad 18 let, kteří již mají Certifikát k výuce

  • Samozřejmě dobrý zdravotní stav


 

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení o absolvování semináře se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA. Samostatné Osvědčení neopravňuje absolventa k výuce.

ATVA- vzdělávací centrum je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

S sebou budete potřebovat: psací potřeby, sportovní oblečení a obuv na praktické lekce, případně lehké občerstvení a pití.

 

Uchazeč obdrží potřebná skripta v elektronické podobě. Při nástupu do kurzu je možné si zakoupit skripta v tištěné podobě za 100 Kč

 


Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové školy v Praze 10 - Malešice. Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu. Zájemci, uveďte do online přihlášky do poznámky.

 

 

Těší se na vás náš lektorský tým 😊