top of page

BIO

Lenka Charvátová

lenka_edited.jpg

majitelka firmy L+M Consulting, s.r.o. – profesionální školitelka zabývající se bezpečností při práci a požární ochranou.

vyučované předměty: BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pracuje více jak 25 let, první zkoušku jako požární technik složila pod Ministerstvem dopravy a spojů 17. listopadu 1989! Do mateřské dovolené pracovala jako technik PO pro Dopravní podnik-Metro, trasa B. Po mateřské a s dětmi začala pracovat samostatně jako OSVČ a v roce 2005 založila společnost L+M Conzulting, s.r.o.

Svou pozornost věnuje především bezpečnosti ve školách a školských zařízení. Přispívá do odborných časopisů (např. Poradce ředitele mateřské školy) a je externím lektorem Nakladatelství FORUM.


          

bottom of page