top of page

BIO

Mgr. Jiří Paulů

Paulu.jpg

tanečník, choreograf, porotce, manažerská činnost, přednášková činnost

vyučované předměty: Právní problematika,

                                        Couple dance – historie, vývoj

                                        Couple dance - praktická výuka

Vystudoval Politické vědy na Universitě Karlově v Praze. Od studentských let se věnoval problematice spolků a sportovních organizací a způsobům jejich financování.

Jako tanečník a choreograf získal několik titulů Mistra ČR a Mistra Světa v disciplínách CDO/IDO, je certifikovaným trenérem a mezinárodním porotcem IDO. Již téměr 20 let se věnuje práci funkcionáře v oblasti tance, ať už jako jednatel taneční skupiny Paul Dance, z.s. nebo člen kontrolních a disciplinárních komisí v ČR i zahraničí.

Byl také Manažerem pro Legislativu a problematiku grantů a Manažerem departmentu Couple dance CDO. Je dlouholetým členem Prezídia CDO a Adjudication committee a PR - CI committee IDO, působí v několika grantových komisích v oblasti sportu.

bottom of page